Książę Kaszubski z krwi i z czynu

Walka o wolność to nie tylko głośne słowa i wielkie czyny, ale także śmiałe zachowywanie oraz przedłużanie dziedzictwa kulturowego. To ono pozwala zespolić naród w trudnych chwilach oraz przekazać pamięć o ukochanej ojczyźnie. Bohater filmu, czyli Aleksander Majkowski, to jedna z najbardziej znamienitych i rozpoznawalnych postaci w północnej Polsce. Autor słynnej epopei kaszubskiej „ŻËCÉ I PRZIGODÉ REMUSA” odznaczał się silnym charakterem oraz uporem w walce o zjednoczoną ojczyznę.

 

Pragniemy podziękować za pomoc oraz udostępnienie materiałów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.